Dobrotka ze Sýrie

Vynikající recept na sladký skořicový dezert z mozzarelly a filo těsta po syrském způsobu.

Jak poznat dobré boty nejen na podzim a zimu?

Když vás Š K O L (K) A straší / 20.8.2012

Už za pár dní začne našim ratolestem školní docházka, někteří jdou poprvé, někteří už jsou ostřílení škol(k)áci. Děti absolvují nejrůznější emoce a stejně tak nenechává tato změna chladné dospělé. Vyžádali jsme pro vás pár tipů od terapeuta BioBachovek, které mají oproti konvenčním Bachovým květovým esencím potvrzených rychlejší nástup účinku.

NÁSTUP DO ŠKOLKY
Nejsilnější emocí, kterou děti pocítí při nástupu do mateřské školy, je odloučení od rodičů, respektive od matky. Samozřejmě vždy záleží na povaze dítěte, rodinné situaci i na tom, jestli maminka první tři roky s dítětem byla nepřetržitě. Malé (i větší) stesky se ale projeví vždy. Podle učitelek v mateřské škole je pro dítě v zásadě nejhorších prvních čtrnáct dní a celková adaptace pak nejvíce záleží nejen na dítěti, ale především na rodičích, na jejich sebevědomí a sebekázni. Učitelky mateřských škol se poměrně shodují na tom, že maminky jsou v dnešní době úzkostlivější hlavně díky kontaktům, které nepřirozeně navazují přes internet. Dítě školku zvládne s většími či menšími obtížemi na výjimečné jedince téměř vždy, důležité však je, aby na odloučení, stres, úzkost či paniku byla připravena i maminka a nepoddávala se těmtoemocím, v horším případě je neprojektovala do dítěte.
O d l o u č e n í
Pokud však už na tyto pocity dojde, doporučujeme pro maminku BIO Bachovky elixír Závislost. Název zní trochu fatálně, ale jde především o to, odbourat negativní puzení k přílišné závislosti na dítěti a tím i pocity s tím spojené, jako je úzkost a smutek.
O k a m ž i t á p o m o c
V prvních měsících (u každého dítěte je adaptace různě dlouhá) můžete sobě i ratolesti navíc „naordinovat“ BIO Bachovky sprej či elixír První pomoc/URGENCY. Sobě jej vstříkněte přímo do úst při odchodu do školky, kdy je dítě nejvíce vystaveno vašim emocím, a dítěti je můžete aplikovat buď 4x denně 4 kapky nebo jednorázově do celodenního pití 12 kapek.
U rodičů je pro zdárný průběh adaptace nejdůležitější klid, rozhodnost a pozitivní myšlení, kteréžto emoce pak snadno posílá směrem k dítěti. Neustupujte, buďte laskaví a láskyplní, ale rozhodní a přesvědčení o tom, že kolektiv vašemu dítěti může jen prospět.
S t r a ch
Další „nerovnosti“, jako je školkovská strava, různé strachy vašeho dítěte či chování učitelek pak můžete řešit v průběhu roku, ve chvíli, kdy problém nastane. Pokud má vaše dítě z něčeho ve školce nepříjemné pocity či strach, doporučujeme využít prokazatelně pozitivních účinků Elixíru BIO Bachovky Strach.
S e b e d ů v ě r a
Můžete dítě na leckteré situace připravit, ale všechno prevencí nevyřešíte, proto vložte důvěru do rukou svého potomka a uvidíte sami, že to zvládne! Pokud vaše nedůvěra v dítě pramení ve vaší sebedůvěře, můžete svým emocí prospět Elixírem BIO Bachovky Sebedůvěra.
 
 
PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN A PAK STOVKY DALŠÍCH
Oproti mateřské škole, kdy je dítě souženo především odloučením, je nástup do základní školy z psychologického hlediska mnohem větší oříšek. Ve škole je přísnější režim, dítě musí být několik hodin v kuse v klidu a podobným způsobem musí trávit i přestávky. Další silnou zátěží je jistá monotónnost školního vyučovaní a také to, že nemůže samo rozhodnout o tom, co chce dělat. Všechny školní aktivity vyžadují od dítěte pozornost, energii a velké úsilí a ve větší či menší míře pro každé dítě znamenají stres, který ještě můžou umocnit rodiče či učitelé svým nesprávným chováním.
Co můžete pro dítě udělat, je především včasné nastavení spánkového a stravovacího režimu, podobného tomu ve škole. Pro dítě je také důležitá klidná večerní příprava všech věcí na zítřek a nesporně i klidné a neuspěchané vstávání. Dítě je vždy se začátkem školního roku vystaveno stresovým faktorům, což neustává a často se i stupňuje s příchodem písemek a pololetí. I pro vás je stresující, když přijdete po dovolené do práce, a co teprve, když tam přijdete úplně poprvé!
Dítě potřebuje proto hodně odpočívat, čerpat energii z pohybových aktivit, potřebuje vaše bezpodmínečné přijetí a lásku a především pak potřebuje vaše pochopení. Jeho chování se může změnit, protože už ho nemáte 24 hodin pod dohledem, ovlivňuje ho spousta jiných lidí, je tedy na místě mít s dětmi trpělivost a být k jejich projevům tolerantní, což neznamená nevhodnosti přehlížet.
S o u s t ř e d ě n í
Podporu a pomoc do začátku školního roku vám opět můžou nabídnout BIO Bachovky. BIO Bachovky elixír Koncentrace podpoří úsilí vašeho dítěte, aby se dokázalo lépe soustředit na vyučování a školní podněty.
K o m u n i k a c e
BIO Bachovky elixír Komunikace pak pomůže další důležité dovednosti, která je ve škole vyžadována a ve vztahu mezi rodiči a dětmi, obzvlášť na téma škola, velmi žádoucí.
S t r e s
Pokud cítíte, že se vaše dítě snaží ze všech sil a přesto neumí vypnout, doporučujeme BIO Bachovky Interiérový parfém Anti-stres, který můžete před spaním nebo třeba hned po příchodu ze školy rozprášit v jeho okolí, a pomoci tak jeho zklidnění pomocí vůně bylin. Pokud vy sami ze školní docházky vaší ratolesti cítíte neklid, doporučujeme BIO Bachovky tělovou řadu Harmonie (Présence(s)), dopřejte si koupel nebo sprchu, případně využijte zklidňující vůně parfému a prokázaných účinků Bachových květových esencí kdykoliv během dne.

AMV ve spolupráci s www.bio-bachovky.cz
 

Soutěž S BIOBACHOVKAMI:
Odpovězte do neděle 26. 8. 2012 na následující tři soutěžní otázky a svou odpověď odešlete na redakce@magazin-lohas.cz. Vyhrává 100. , 200. a 300. správná odpověď. Vyhrát můžete 1 ze tří sprejů První pomoc v hodnotě 299 Kč. Správnou odpověď na následující 3 otázky hledejte v článku a na www.bio-bachovky.cz.
1. Kolik parfémů (EDP) nabízí značka Les Fleurs de Bach a co v češtině znamenají jejich názvy.
2. Mohou sprej První pomoc užívat i miminka, předškoláci nebo školáci?
3. Která z 22 kombinovaných esencí Les Fleurs de Bach pomůže např. dítěti ve školce překonat odloučení od maminky?

Správné odpovědi a výherci soutěže:
1. Biobachovky nabízí 2 parfémy Vivacité(s) - energie a Présence(s) - harmonie; 2. Sprej První pomoc/Urgency mohou používat i miminka, předškoláci a školáci; 3. Odloučení od maminky pomůže dítěti překonat kombinovaná esence Závislost
Sprej První pomoc/ Urgency získávají: Jana Wertheimová z Prahy 7, Hana Frauenterková z Prahy 10 a Lukáš Hruzík z Velké Polomi.


Pravidla soutěží na webu Magazín-Lohas.cz
Tato pravidla upravují vztahy mezi Soutěžícím, který se zúčastní jakékoliv soutěže na webu www.magazin-lohas.cz a jeho Provozovatelem

  1. Každý soutěžící se může každé soutěže zúčastnit pouze jednou (dublované e-mailové adresy či adresy poštovní se při odeslání odpovědi automaticky smažou).
  2. Zasláním odpovědi na jakoukoliv soutěž na webu Magazín-Lohas.cz souhlasíte s použitím vaší e-mailové adresy pro marketingové účely webu Magazín-Lohas.cz a e-shopu Ekocentrik.cz. Tím, že Soutěžící Provozovateli poskytne své osobní údaje v souvislosti se zasláním odpovědi na soutěžní otázku, uděluje Provozovateli svůj výslovný souhlas ke zpracování takto sdělených osobních údajů včetně. Tento souhlas Soutěžící uděluje na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením na e-mail redakce@magazin-lohas.cz.
  3. Sdělením elektronického kontaktního údaje (e-mailu) uděluje Soutěžící Provozovateli souhlas k zasílání obchodních sdělení, propagačních materiálů Provozovatele či jeho obchodních partnerů prostřednictvím elektronické pošty. Zákazník tímto bere na vědomí, že nedílnou součástí obchodních sdělení může být i propagace inzerentů a nelze tyto e-maily proto považovat za nevyžádanou reklamu.
  4. Provozovatel prohlašuje, že bude údaje získané dle prostřednictvím soutěží zpracovávat a používat pouze za účelem vytváření databáze čtenářů Stránek www.magazin-lohas.cz, za účelem vyhodnocování cílové skupiny čtenářů Stránek, za účelem vyhodnocování návštěvnosti Stránek, za účelem vyhodnocování soutěží, za účelem zasílání možných výher ze soutěží, obchodních sdělení, propagačních materiálů Provozovatele či jeho obchodních partnerů.Provozovate lprohlašuje, že osobní údaje takto Soutěžícím poskytnuté budou zpracovávány čistě pro potřeby Provozovatele ,a to pouze osobami smluvně spřízněnými s Provozovatelem a tyto nebudou zpřístupněny žádné další osobě.V případě, že Provozovatel poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č.101/2000Sb., má Soutěžící právo požadovat po Provozovateli vysvětlení a požadovat také, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn. Provozovatel nenese zodpovědnost za napadení databáze osobních údajů třetí osobou, která není s Provozovatelem ve smluvním vztahu. Rozsah zpracovávaných osobních údajů je: e-mailový kontakt, jméno, pohlaví, věk, vzdělání; registrační číslo provozovatele u ÚOOÚje: 00037343.
  5. Výherci soutěží nejsou losováni, ale vždy je u jednotlivé soutěže uvedeno, kolikátý e-mail se správnou odpovědí je výherní.
  6. Ostatní pravidla a podrobnosti soutěže jsou součástí textu, který ji charakterizuje či uvádí.