Dobrotka ze Sýrie

Vynikající recept na sladký skořicový dezert z mozzarelly a filo těsta po syrském způsobu.

O lepším životě: Adéla Jonášová

Obyčejná kniha jako kvalitní forma pro vaše dítě / 27.10.2012

Když vy jako rodiče vyberete pro své děti ty správné knihy a navíc se budete prostřednictvím čtení svým dětem více věnovat, docílíte něčeho, co vám televize ani počítač nikdy nemůže nabídnout. Nechtěli byste i vy znát návod na to, jak vychovávat své dítě, aby z něho vyrostl vzdělaný a sebevědomý člověk?

Vztahy v rodině jsou klíčem k budoucí podobě života člověka a kniha může výrazně posunout tyto mechanizmy k lepšímu, protože se stará o duševní zdraví vaší ratolesti. Pro zdravou sebedůvěru a intelektuální zralost nové generace je stěžejní (ano skutečně, literatura je ve světě internetu významnou součástí formování človíčků) dostat vás rodiče s vašimi dětmi alespoň na 20 minut denně do jedné místnosti a dopřát vám společně s knihou intimní chvíle plné blízkosti, porozumění a zábavných momentů.
V České republice existuje několik neziskovek, které se snaží probudit v dětech zájem o knihy, ovšem pouze organizace Celé Česko čte dětem® má širší záběr. Pro ty, kteří mají o čtenářství svých dětí zájem, nabízí Celé Česko čte dětem®  podrobný návod, jak na to, seznam doporučené literatury, možnosti setkávání na pořádaných akcích i poradenství. Mimoto aktivity organizace podporuje i přes 80 významných osobností českého kulturního života. Na tomto svém statusu organizace pracuje už 6 let a v roce 2013 se i pražské rodiny dočkají slavností inaugurace Týdne čtení dětem, který nabídne spoustu zábavy po celé České republice. Tato akce euforií z blízkosti nad knihou doslova čiší, tak se nechte zlákat i vy – najděte si chvilku na své děti! A nečekejte s tím do června příštího rokuJ!

Pohádky po telefonu

Nejnověji můžete navázat na dobré jádro své výchovy knížkou Gianni Rodariho Pohádky po telefonu, kterou vydalo nakladatelství LIKA klub ve spolupráci s Celé Česko čte dětem®(www.ctemedetem.cz)  Jak sám název napovídá, italského tatínka, který pohádky vypráví, dělí od jeho dcerky mnoho kilometrů. Tatínek má náročnou práci obchodního cestujícího. Přesto se večer co večer scházejí prostřednictvím telefonu a od jednoho k druhému putují pohádkové příběhy. Podotkněme, že v době, kdy Rodari (1920–1980) svou knížku psal, byly mobilní telefony také z říše pohádek. A tak tatínek holčičce volává z telefonní budky. Délku pohádky určuje to, kolik má zrovna v kapse mincí. Knihu koupíte za 299 Kč například na následujících e-shopech: www.kosmas.cz, www.knihycz.cz, www.bux.cz, www.krameriova.cz, www.knihcentrum.cz, www.neoluxor.cz, www.dumknihy.cz

Internet je skvělý pomocník, ale velmi špatný pán! Nenechte se ovládat!

Všechny kroky v životě svého dítěte pečlivě zvažujeme, radíme se o nich se staršími, případně s knihami, ovšem na druhé straně prostřednictvím internetu a televize vpouštíme do svých domovů „učitele“, kteří předávají našim dětem hodnoty, které jsou mnohdy naprosto proti těm našim a často naše děti i ohrožují morálně i citově. Nahradí-li vaše děti skutečné mezilidské vztahy těmi virtuálními, dojde nejen k odcizení rodičů a dětí, ale k odtržení celé generace od reálného světa.
Počítač totiž nemůže lidem nabídnout lásku, solidaritu či empatii, tolik potřebné rysy pro zachování normálních vztahů mezi lidmi. Nikdo zde neříká, abyste dětem televizi či počítač zakazovali, i ty hrají v dnešním světě své důležité role. Ale vaše role je v jejich životě ta nejdůležitější a vy ji můžete bravurně hrát s knihou v ruce a ještě si to velmi hezky užívat. Kvalitní kniha je jednoduše řečeno jistota, kterou nelze nic zkazit a naopak můžete i mnohé zlepšit.
Společné předčítání nebo promluva nad knihou totiž pěstují v dětech zdravý světonázor, učí je komunikovat, přemýšlet, brát ohled na názory druhých. Ano, tohle všechno pro své děti a jejich budoucnost přece chceme!
 

Chcete pádné argumenty? Tady jsou!

Pravidelné předčítání přináší dítěti kromě jiného:
*uspokojení nejdůležitějších citových potřeb.
*upevnění pouta mezi rodičem a dítětem.
*rozšíření slovní zásoby a rozvoj jazyka, který dítěti nabízí svobodu vyjadřování - Nechtěli byste někdy sami umět lépe promluvit o věcech, které vás trápí, ať už v zaměstnání či jinde?
*rozvoj samostatného logického a kritického myšlení - Zhodnotit správně situaci může znamenat pro vaše dítě mnohem lepší volby v jeho budoucím životě, přece chcete, aby se umělo správně rozhodovat?
*rozvoj představivosti - Kreativita pohání duši člověka a sytí ji, nechcete, aby život vašeho dítěte byl krásný, bohatý a barevný? Přemýšleli jste o tom někdy?
*koncept správného rozlišování dobra a zla - Kdo dnes snadno pozná, co je dobré a zlé, když je vše tak relativní – v pohádkách jsou tyto dva póly jasně vymezeny a vaše dítě tak získá pevnou půdu pod nohama, až jednou bude chtít rozlišit, jestli koná správně nebo špatně.
*skvělou zábavu - Ano, je to zábava, čím víc to tak budete cítit vy, tím jistěji se vaše dítě přidá k vaší radosti a bude samo číst rádo.
*omezení závislosti na TV a PC - Nežijeme v lesích a celé dny většinou trávíme v práci, jak ale zabavit děti? Televize a počítač jsou jednou variantou, kniha je variantou druhou a prokazatelně tou lepší.
*ochranu před hrozbou masové kultury – Je to zkrátka tak, hromadná mediální masáž nenabízí nic dobrého dospělému, natož pak dítěti. Určitě vás také otravují nejrůznější reklamy, a přesto vás velmi silně ovlivňují. Je třeba zlomit tuto moc médií a kniha je dobrým prostředkem!
*prevenci před patologickými jevy - Když váš teenager bude milovat čtení, možná ho nepotkají drogy ani špatní přátele, když vaše dítě pozná dobré a zlé, bude se umět správně rozhodnout a možná se drogám samo vyhne, možná taky ne, ale zvýšit šanci na úspěch své výchovy je přece dobré vždy!
*čtecí návyky, které podporují vzdělávání po celý zbytek života - Chcete, aby vaše dítě mělo jednou slušnou práci a hezký život? K tomu je třeba vzdělání a tomu jasně čtení napomáhá.
Existuje spousta dalších argumentů, kterými bychom vás mohli „bombardovat“ od rána do rána, ale tyhle jistě postačí pro vaše zamyšlení.
Kde najít více informací a jakou knihu vybrat?
Budete-li si chtít přečíst pár dobrých rad pro vaše nové chvilky u knížky, hledejte ZDE. Chcete-li na blížící se Vánoce vybrat pro svou ratolest tu správnou knihu, Celé Česko čte dětem®  vám poradí ZDE.

text: AMV, foto: www.ctemedetem.cz; v článku zprostředkované názory jsou součástí redakčního obsahu a vypovídají o stanoviskách autorky textu založených na kampani Celé Česko čte dětem

Soutěž:

Odpovězte nám na otázku: "Kdo je autorem knihy Pohádky po telefonu?" Novou dětskou knihu Pohádky po telefonu vyhrává 200. správná odpověď! Podmínkou zařazení vaší odpovědi do soutěže je i reakce na náš článek, minimálně jednou větou. Všechny vaše názory si s radostí přečteme a ten, který nás nejvíce osloví získá krém na ruce od značky La Saponaria. Soutěž probíhá od 27. 10. do 2. 11. 2012. Těšíme se na Vaše odpovědi na e-mail redakce@magazin-lohas.cz.

Pravidla soutěží na webu Magazín-Lohas.cz
Tato pravidla upravují vztahy mezi Soutěžícím, který se zúčastní jakékoliv soutěže na webu www.magazin-lohas.cz a jeho Provozovatelem

  1. Každý soutěžící se může každé soutěže zúčastnit pouze jednou (dublované e-mailové adresy či adresy poštovní se při odeslání odpovědi automaticky smažou).

  2. Zasláním odpovědi na jakoukoliv soutěž na webu Magazín-Lohas.cz souhlasíte s použitím vaší e-mailové adresy pro marketingové účely webu Magazín-Lohas.cz a e-shopu Ekocentrik.cz. Tím, že Soutěžící Provozovateli poskytne své osobní údaje v souvislosti se zasláním odpovědi na soutěžní otázku, uděluje Provozovateli svůj výslovný souhlas ke zpracování takto sdělených osobních údajů včetně. Tento souhlas Soutěžící uděluje na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením na e-mail redakce@magazin-lohas.cz.

  3. Sdělením elektronického kontaktního údaje (e-mailu) uděluje Soutěžící Provozovateli souhlas k zasílání obchodních sdělení, propagačních materiálů Provozovatele či jeho obchodních partnerů prostřednictvím elektronické pošty. Zákazník tímto bere na vědomí, že nedílnou součástí obchodních sdělení může být i propagace inzerentů a nelze tyto e-maily proto považovat za nevyžádanou reklamu.

  4. Provozovatel prohlašuje, že bude údaje získané dle prostřednictvím soutěží zpracovávat a používat pouze za účelem vytváření databáze čtenářů Stránek www.magazin-lohas.cz, za účelem vyhodnocování cílové skupiny čtenářů Stránek, za účelem vyhodnocování návštěvnosti Stránek, za účelem vyhodnocování soutěží, za účelem zasílání možných výher ze soutěží, obchodních sdělení, propagačních materiálů Provozovatele či jeho obchodních partnerů.Provozovate lprohlašuje, že osobní údaje takto Soutěžícím poskytnuté budou zpracovávány čistě pro potřeby Provozovatele ,a to pouze osobami smluvně spřízněnými s Provozovatelem a tyto nebudou zpřístupněny žádné další osobě.V případě, že Provozovatel poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č.101/2000Sb., má Soutěžící právo požadovat po Provozovateli vysvětlení a požadovat také, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn. Provozovatel nenese zodpovědnost za napadení databáze osobních údajů třetí osobou, která není s Provozovatelem ve smluvním vztahu. Rozsah zpracovávaných osobních údajů je: e-mailový kontakt, jméno, pohlaví, věk, vzdělání; registrační číslo provozovatele u ÚOOÚje: 00037343.

  5. Výherci soutěží nejsou losováni, ale vždy je u jednotlivé soutěže uvedeno, kolikátý e-mail se správnou odpovědí je výherní.

  6. Ostatní pravidla a podrobnosti soutěže jsou součástí textu, který ji charakterizuje či uvádí.