Zima: Jak se přirozeně stravovat a jak BÝT

O lepším životě: Adéla Jonášová

Jak rudý je váš měsíc? / 30.6.2013

Některé z nás svou menstruaci prožívají emotivněji a jiné si jí ani nevšimnou. Všechny jsme jednou začaly menstruovat a máme s touto zkušeností více či méně nepříjemný zážitek. V neposlední řadě nás plodnost jednou všechny opustí. Napadlo vás ale někdy, že byste si podle menstruace měly nařídit život tak, aby byl kvalitnější a po pracovní, duševní či kreativní stránce mnohem plodnější?

Malířka a učitelka alternativní terapie, Miranda Gray ve své knize Rudý měsíc o tomto, z pohledu dnešní doby velmi nevkusném a zapomněníhodném tématu, pojednává více než do hloubky. Základem její teorie je cykličnost ženy jako takové, její vzlety a pády, které se odehrávají během jednoho měsíce. Poté se každá z nás dosažením určitého dna (menstruací) opět odrazí a může začít znovu.
Gray popisuje ve své knize 4 fáze cyklické ženy, které každá z nás absolvuje zhruba 12x do roka, první menstruací počínaje a menopauzou konče. Před ovulací jsme všechny Pannami, zhruba v období plodných dnů Matkami. Následuje fáze Kouzelnice, což je vzhledem k pocitům, které 90 % z nás zažívá, velmi laskavý název, a cykličnost ženy končí fází Baby, tedy menstruací.
Ať už ve vás předešlé věty zanechaly jakýkoliv dojem, je to v podstatě velmi pozitivní sdělení, můžete se třeba zas a znovu stát mladou a svižnou a ve fázi Kouzelnice si pak opětovně zkoušet, jak se budete cítit v menopauze a učit se s touto skutečností žít a nejen přežívat. Kniha Rudý měsíc však není jen zaostřením objektivu na choulostivé téma, je to něco, co potřebujeme vědět, aby naše společnost byla lepší, abychom opět našly své role, které nám byly dnešní mužsky naladěnou společností odejmuty. Pomocí zkoumání své periody můžeme najít samy sebe, umět svou ženskost podávat svým bližním a následně předávat svým dcerám. V neposlední řadě je důležité znát tak dobře sebe samu, že své cykličnosti využijeme ve prospěch své práce, výchovy dětí nebo kvalitnějšího sexuálního života.

Návrat

„Menstruační cyklus ženina lůna byl chápán jako cyklus života a plodnosti při ovulaci a smrti a neplodnosti při menstruaci. Byl to cyklus, který byl zastoupen i v měsíčních fázích a v němž se také zrcadlila roční období země,“ uvádí ve své knize Miranda Gray spojitosti, které nám dnes naprosto unikají. Po staletí a tisíciletí ženina role vzhledem k dětem i vůči okolí spočívala v tom, že předávala lásku, moudrost a paměť rodu a učila své děti životu. Situace se však natolik změnila, že ženská role ztratila všechny své aspekty a s tím přišlo i zapomnění cykličnosti a chaos, který se odehrává v mysli a těle nejedné z nás.
Žena 21. století je odříznuta od svých základních schopností inspirace a empatie, podle Mirandy Gray je proto nezbytné, aby ženy „začaly vnášet svou cyklickou povahu života na svá pracoviště a do společnosti, pomohly lidem v okolí ji chápat jako pozitivní a posilující sílu na všech úrovních – v práci, v obchodě, v rodině, ve vztazích, ve vzdělávání i v práci na osobním vývoji a konkrétních cílech.“ Je zkrátka velmi důležité, aby společnost menstruační cyklus opět přijala, vnímala jej, respektovala a po čase se jím dokázala i řídit, podobně jako se řídí pěstování ročními obdobími. Tak  jako je měsíc stále týž, jen vidíme určitou jeho část, je i žena stabilní ve svém charakteru, pouze v průběhu cyklu odkrývá různé části své duše. Perioda nesouvisí jen s fázemi měsíce a ročními obdobími, ale také třeba se symbolem jin a jang, který má ve své temné části světlo a ve své světlé části temnotu – stejně jako v temných fázích Kouzelnice a Baby má žena jisté světlé stránky a ve fázích Panny a Matky pak ve světle a vyzařování své stránky temnější.
Fáze Panny (preovulační) Energie tohoto období jsou dynamické, čisté a vyzařující. Žena se stává sebejistou a schopnou vypořádat se s všednodenními těžkostmi. Je více odhodlaná, ambiciózní i soustředěná. V práci je to například vhodná doba zahajování nových projektů a v sexuální oblasti čas skutečné a bezstarostné radosti.
Fáze Matky (ovulační) Energie doby plodnosti každé z nás jsou rovněž vyzařující, ale místo soustředění se na sebe samu se žena obrací ke svému okolí a probouzí se v ní nesobeckost a bezpodmínečná láska mateřská.  Fáze Matky souvisí s odpovědností a „vzkvétáním“ a „přikrmováním“ nápadů, které vznikly třeba ve fázi předešlé. V tyto dny můžete na lidi působit jako magnet, je možné, že se k vám budou obracet s prosbami o pomoc a podporu.
Fáze Kouzelnice (premenstruační) Uvolněné vajíčko nastartuje část ženského cyklu, která souvisí s uvědomováním si sama sebe i tajemství přírody. Vaše sexualita je v té době velmi intenzivní, může být až agresivní, protože nad muži evidentně získáváte moc. Je paradoxem, že období, kdy je každá z nás větší, těžší a nespokojenější než obvykle, může být momentem tolik pro muže přitažlivým. Vaše energie jsou vášnivé, často nekontrolovatelné, uvolňuje se ohromná síla tvořivosti, kterou je třeba vlastní vůlí ovládnout a dobře využít, jinak se změní ve frustraci PMS, kterou všechny tak dobře známe. Nezabývejte se každodenními záležitostmi, věnujte se snění a vnímejte svou intuici, která sílí.
Fáze Baby (menstruační) Tyto dny jsou pro každou ženu ještě vnitřnějším a hlubším prožíváním fáze předchozí. Ztratíte touhu prýštit svými silnými energiemi směrem ven a naopak se uzavíráte do sebe, více vnímáte přírodu a její zákonitosti, a pokud se svým cyklem necháte vést, dojdete je skutečnému splynutí. Fáze Baby je dobou introspekce. Ne nadarmo byly ženy v některých dávných kulturách v ústraní, všechny se totiž intuitivně potřebujeme vzdálit z každodenního světa a stejně jako příroda v zimě jen spát, snít a výrazně zpomalit.

Měsíční hodiny

Podle autorky knihy Rudý měsíc je ideálním způsobem, jak najít cestu zpět ke své cykličnosti, vytvoření měsíčních hodin. Vytvořte si na papír velký kruh, který pomalu budete dělit na dílky podle počtu dnů ve vašem cyklu. Prvním dnem zaznamenávání by měl být první den menstruace, pište o množství energie, emocích, o tom, jak se cítíte po zdravotní stránce, jaká je vaše sexualita i o tom, jak se projevujete na venek. Máte-li hlubší spojení sama se sebou, můžete přidat i sny či zážitky týkající se vaší duše. Ke každému dílku připojte datum a fázi měsíce. Budete-li takto postupovat několik měsíců, pochopíte svou jednoduchou roli ve svém životě i v životech vašich bližních.
Své menstruační hodiny nakonec můžete zpracovat třeba do podoby náramku, náhrdelníku nebo pásku, kde jednotlivé dílky budou symbolizovat fáze vaší osobnosti. Jestliže pak chcete, aby vaše dcera došla poznání svých světlých i temných stránek mnohem dříve než vy, při první menstruaci jí svůj náramek či jinak zpracovaný cyklus předejte. Vytvořte jakýsi moderní iniciační rituál, užijte si ten den, kdy se vaše dítě stane ženou, a nedejte jí na něj zapomenout v tom pozitivním slova smyslu. Především jí pak povězte všechno o sobě a své cykličnosti. Je možné, že za pár desítek let by se už naše děti včetně mužských potomků mohly vrátit ke svým přirozeným rytmům a lépe chápat samy sebe, třeba pomocí ženského cyklu a jeho síly.

text: časopis L´amour